Project Description

Kmetijska zadruga Agraria Koper je druga največja kmetijska zadruga splošnega tipa v Sloveniji po odkupu sadja in zelenjave. Že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz obalnih občin. Danes v KZ Agraria Koper izvajajo distribucijo svežega sadja in zelenjave v lastne živilske trgovine ter v javne zavode, gostinske obrate in trgovske verige po celotni Sloveniji.

V Tednu Sladke Istre vam v svojih živilskih trgovinah nudijo 10 % popust na vse sladice iz delikatese.

 

Za več informacij:
Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o.,
Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
Tel.: +386 (0)5 663 07 00
E-naslov: info@kz-agraria.si
www.kz-agraria.si