Strokovnih natečajev zaradi trenutno negotovih epidemioloških razmer in zmanjšanega obsega prireditve v letu 2021 ne bomo izvedli.