Zaradi prilagojene izvedbe prireditve, v letu 2020 ne bo natečajev.

Interesente prosimo, da spremljajo našo spletno stran in svoje kreacije / izdelke prijavijo na natečaje v letu 2021.