Seznam ponudnikov na Sladki Istri 2022 bo objavljen v naslednjih mesecih.