ORGANIZATOR

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper
Titov trg 3, 6000 Koper

KOORDINATOR PRIREDITVE

Jana Otočan

KOORDINATOR ODNOSOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJE

Andreja Čmaj Fakin