11. mednarodni festival sladic in sladkih izdelkov

28. - 29. 9. 2019

 

1. Podatki o ponudniku

Navedite točne podatke, saj jih bomo uporabili v promocijskih gradivih prireditve.

*Podatki bodo objavljeni na panoju ponudnika na prodajnem mestu.

2. PREDSTAVITVENO BESEDILO

Kratka predstavitev podjetja in ponudbe na prireditvi za objavo na spletni strani www.sladka-istra.si

3. PRIJAVA V VSEBINSKI SKLOP IN OPIS PONUDBE

(ustrezno izpolnite)

Posamezni ponudnik lahko sodeluje v več vsebinskih sklopih, vendar z minimalno 1 stojnico/konstrukcijo v posameznem sklopu. Za dodatne informacije glejte Pogoje sodelovanja na prireditvi Sladka Istra 2019.

4. SODELOVANJE V OKVIRU SPREMLJEVALNEGA PROGRAMA PRIREDITVE

Ustrezno izpolnite

5. PRIREDITVENO PODROČJE / NAROČAMO

(ustrezno izpolnite)

(1) PRODAJNO MESTO (dopišite število oz. opišite):

* Obvezne priloge, ki jih ponudnik posreduje na elektronski naslov info@sladka-istra.si: fotografija prikolice/konstrukcije in natančne dimenzije (dolžina, širina, višina)

(2) ELEKTRIKA

Organizator zagotovi en priključek na davčno blagajno na ponudnika

Dodatni enofazni priključek (šuko vtičnica) 220 V

Trofazni priključek 380 V

V primeru, da ponudnik v prijavnici ne označi in naroči dodatnih električnih priključkov, mu jih organizator na dan prireditve ni dolžan zagotavljati. Cena vključuje tokovino in zagotovitev električnega priklopa v neposredni bližini za dva dni. Za izpade električne energije v nočnem času, organizator ne odgovarja. Dodatne podaljške si priskrbijo ponudniki sami.

(3) HLADILNIK

Hladilne komore oz. hladilniki bodo razporejene po celotnem prireditvenem prostoru. Ponudniki bodo svoje sladke izdelke lahko shranili v njim najbližjo prosto hladilno komoro oz. hladilnik. V primeru, da ponudnik v prijavnici ne označi in naroči souporabe hladilne komore, mu je organizator na dan prireditve ne bo zagotavljal.


7. POGOJI SODELOVANJA

Po potrditvi prijave s strani izvajalca prireditve, prejme ponudnik predračun, ki ga poravna do roka plačila navedenega na predračunu. Po plačilu predračuna, ponudnik prejme avansni račun. Po prireditvi ponudnik prejme original račun po pošti. Račun za naročene storitve izstavi podjetje Predodrom d.o.o. Vse cene navedene v prijavnici so brez DDV. Dodatno opremo in podaljške si mora ponudnik priskrbeti sam in mora o tem obvestiti organizatorja prireditve. Ponudnik sam krije tudi vse dodatne stroške. Ponudnik morajo izpolnjevati tudi vse pogoje navedene v Pogojih sodelovanja na prireditvi Sladka Istra 2019.

Upoštevane bodo izključno tiste prijave, ki bodo oddane najkasneje do konca I., II. oz. III. prijavnega roka.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 041/319-051 in po elektronski pošti info@sladka-istra.si.