VOŽNJA BATANOM (BRODICOM) FORTUNA

Rezervacije: Elvio Brajkovič, 003896 41 650 498

Tijek puta: Koparski zaljev

Trajanje: 1 h 30 min (odnosno prema dogovoru)

Cijena: 5 EUR / osobi (vrijedi za djecu i odrasle)

Izlet se organizira ako su prijavljene najmanje 4 osobe.